Homatics Gamepad

49,90 

Pre najlepší herný zážitok.

Návod na párovanie


  1. Zapnite ovládač > Stlačte a podržte tlačidlo s obrázkom "Mikrofónu" na 4 sekundy
  2. Začnite párovanie > Stlačte a podržte tlačidlá "Späť" a "Domov" na 3 sekundy
  3. Na obrazovke zariadenia, s ktorým párujete ovládač, prejdite do nastavení Bluetooth
  4. Vyberte zariadenie s názvom "Game" a potvrďte pripojenie
  5. Po párovaní ovládač zavibruje na potvrdenie dokončenia párovania
  6. Vypnite ovládač > Stlačte a podržte tlačidlo s obrázkom "Mikrofónu" a "Domov"

Špecifikácia

  • Kompatibilita batérie: 600mAh
  • Bluetooth: Bluetooth 4.2
  • Dosah RF >=10m

Čo je v baleni

Pozrite sa bližšieHomatics TV logo

Homatics